//Vị trí đặt code: Trên thẻ

39 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu uy tín 2019

tin-tuc-thuy-san

Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… 

tin-tuc-thuy-san

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THỦY SẢN XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2019

STTTên Doanh Nghiệp
1Công ty CP Tập đoàn Minh Phú
2Công ty CP Vĩnh Hoàn
3Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
4Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng
5Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà Mau
6Công ty CP Thực phẩm Sao Ta
7Công ty CP Nam Việt
8Công ty CP Hải Việt
9Công ty CP Thủy sản Trường Giang
10Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
11Công ty CP Gò Đàng
12Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang
13Công ty TNHH Đại Thành
14Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam
15Công ty CP Thủy sản Bình Định
16Công ty TNHH Hải Vương
17Công ty TNHH Highland Dragon
18Công ty CP Tôm Miền Nam
19Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
20Công ty CP Camimex
21Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22Công ty TNHH Huy Nam
23Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn
24Công ty TNHH Hải Nam
25Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
26Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh Cường
27Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn
28Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
29Công ty CP Thủy sản Cà Mau
30Công ty TNHH Minh Đăng
31Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sản
32Công ty CP Chế biến Thủy sản Trung Sơn
33Công ty TNHH Hải sản Việt Hải
34Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên Cường
35Công ty TNHH Anh Khoa
36Công ty CP Kiên Hùng
37Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre
38Công ty Cp XNK Thủy sản Nam Việt
39Công ty CP XNK Sa Giang

 

Đọc Thêm: 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá ngừ lớn nhất sang Nhật Bản

 

Trả lời