39 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu uy tín 2019

tin-tuc-thuy-san

Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… 

tin-tuc-thuy-san

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THỦY SẢN XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2019

STT Tên Doanh Nghiệp
1 Công ty CP Tập đoàn Minh Phú
2 Công ty CP Vĩnh Hoàn
3 Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
4 Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng
5 Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà Mau
6 Công ty CP Thực phẩm Sao Ta
7 Công ty CP Nam Việt
8 Công ty CP Hải Việt
9 Công ty CP Thủy sản Trường Giang
10 Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
11 Công ty CP Gò Đàng
12 Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang
13 Công ty TNHH Đại Thành
14 Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam
15 Công ty CP Thủy sản Bình Định
16 Công ty TNHH Hải Vương
17 Công ty TNHH Highland Dragon
18 Công ty CP Tôm Miền Nam
19 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
20 Công ty CP Camimex
21 Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22 Công ty TNHH Huy Nam
23 Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn
24 Công ty TNHH Hải Nam
25 Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
26 Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh Cường
27 Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn
28 Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
29 Công ty CP Thủy sản Cà Mau
30 Công ty TNHH Minh Đăng
31 Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sản
32 Công ty CP Chế biến Thủy sản Trung Sơn
33 Công ty TNHH Hải sản Việt Hải
34 Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên Cường
35 Công ty TNHH Anh Khoa
36 Công ty CP Kiên Hùng
37 Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre
38 Công ty Cp XNK Thủy sản Nam Việt
39 Công ty CP XNK Sa Giang

 

Đọc Thêm: 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá ngừ lớn nhất sang Nhật Bản

 

Trả lời