Cửa cuốn nhanh – Cửa cuốn tốc độ cao

Cửa cuốn tốc độ cao được lắp đặt tại các vị trí cửa ra vào nhà máy, kho lạnh, có tính năng làm kín, ngăn bụi, ngăn lạnh tuân thủ các tiêu chuẩn HACCP.