Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ9510Z MHR 1HP – 1pha – chạy dương

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ9510Z MHR hoạt động ở dải nhiệt độ -15°C đến +10°C sử dụng trong các hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm.