Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh FH4524ZHR EP 2.0HP – 1pha – chạy dương

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh FH4524ZHR EP hoạt động ở dải nhiệt độ -15°C đến +10°C sử dụng trong các hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm.