Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG4568ZHR EP 5.7HP – 3pha – chạy dương

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG4568ZHR EP hoạt động ở nhiệt độ -15°C đến +10°C sử dụng trong các hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm.