Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAGD4614ZHR 11.6HP – 3pha – chạy dương

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAGD4614ZHR hoạt động ở nhiệt độ -15°C đến +10°C sử dụng trong các hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm.