Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH4531ZHR EP 2.6HP – 3pha – chạy dương

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH4531ZHR EP hoạt động ở nhiệt độ -15°C đến +10°C sử dụng trong các hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm.