Dàn lạnh Kueba – Guntner – Dong Hwa Win

Dàn lạnh công nghiệp hay còn gọi là dàn lạnh kho lạnh là bộ phận cực kỳ quan trọng trực tiếp hạ nhiệt độ trong kho xuống ngưỡng nhất định để bảo quản sản phẩm