Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí kho lạnh Nafishco – Nha Trang

nafishco-nha-trang-3

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh cho công ty Nafishco – Nha Trang.

nafishco-nha-trang-3

Dàn lạnh và hệ thống giải nhiệt.

nafishco-nha-trang-2

 

Trả lời