//Vị trí đặt code: Trên thẻ

Kho lạnh bảo quản

Kho lạnh là một phòng kín hay một kho chứa được xây dựng lên nhằm mục đích để bảo quản hàng hóa, sản phẩm bên trong. Mục đích của kho lạnh là hạn chế tối đa sản phẩm bị hư hại theo thời gian dài.

Đặt Mua Ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi