Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến thủy sản Trang Khanh

nha-may-thuy-san-trang-khanh

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến thủy sản Trang Khanh

nha-may-thuy-san-trang-khanh

Trả lời