Quạt chắn gió – Quạt cắt gió Oulai

Quạt chắn gió hay còn gọi là quạt cắt gió. Quạt này, tùy theo công suất thiết kế có thể có loại 1 động cơ, 2 hay 3 động cơ, cánh quạt là loại ly tâm lồng sóc, giống như quạt của máy điều hòa, nhưng cho lưu lượng gió lớn hơn.