Thi công hệ thống điều hòa và kho lạnh cho Công Ty Thủy Sản Havico

thuy-san-havico-1

Hưng Trí thi công hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty thủy sản Havico.

thuy-san-havico-1

Trả lời