Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa và kho lạnh cho Việt Cường Canned Food

viet-cuong-2

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty Việt Cường.

 

Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.
                                                                    Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.

 

viet-cuong-2
                                                                            Hệ thống điều hòa và kho lạnh.

Trả lời