Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến thủy sản An Phú

nha-may-che-bien-thuy-san-an-phu-3

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến thủy sản An Phú

nha-may-che-bien-thuy-san-an-phu-3

 

nha-may-che-bien-thuy-san-an-phu-2

nha-may-che-bien-thuy-san-an-phu

 

Trả lời