Dock Leveler – Sàn nâng thủy lực

Dock Leveler là thiết bị dùng để nối sàn kho với sàn của các phương tiện vận chuyển khác nhau, giúp xe nâng ra vào container rút và xếp hàng nhanh chóng.